పిండి వంటకాలు

పెసరపప్పు బూరెలు పెసరపప్పు బూరెలు
రిబ్బన్‌ పకోడీ రిబ్బన్‌ పకోడీ
గుమ్మడి చపాతి గుమ్మడి చపాతి
రైస్‌ పొటాటో కట్‌లెట్స్‌ రైస్‌ పొటాటో కట్‌లెట్స్‌
పెసరపప్పు పాలకూరతో... పెసరపప్పు పాలకూరతో...
కారం బూందీ కారం బూందీ
మినపప్పు మురుకులు మినపప్పు మురుకులు
కోడ్‌బళె కోడ్‌బళె
ఆవడలు ఆవడలు
పిన్ని పిన్ని
ఫ్రైడ్‌ ఆనియన్‌ రింగ్స్‌ ఫ్రైడ్‌ ఆనియన్‌ రింగ్స్‌
తరగ తరగ
ఫఫ్డా ఫఫ్డా
కొబ్బరి బోండాలు (వీడియో) కొబ్బరి బోండాలు (వీడియో) video
మినప వడియాలు మినప వడియాలు
జొన్నపిండితో వడియాలు జొన్నపిండితో వడియాలు
టొమాటో-సగ్గుబియ్యం వడియాలు టొమాటో-సగ్గుబియ్యం వడియాలు
బొంబాయిరవ్వ వడియాలు బొంబాయిరవ్వ వడియాలు
పేలాలతో వడియాలు పేలాలతో వడియాలు
బియ్యం వడియాలు బియ్యం వడియాలు
చెక్కలు చెక్కలు
జంతికలు జంతికలు
మీగడ మధుర మీగడ మధుర
సొజ్జప్పాలు సొజ్జప్పాలు
రవ్వ అప్పాలు రవ్వ అప్పాలు
దద్దోజనం దద్దోజనం
నువ్వుల పులగం నువ్వుల పులగం
పాఠోళి పాఠోళి
శ్రావణ కుడుములు శ్రావణ కుడుములు
బీట్‌‌రూట్ పూర్ణాలు బీట్‌‌రూట్ పూర్ణాలు
మురికీలు మురికీలు
మునగాకు గారెలు మునగాకు గారెలు
జంతికలు జంతికలు
అరిసెలు అరిసెలు
బొబ్బట్లు బొబ్బట్లు
వెలగపండు పులిహోర వెలగపండు పులిహోర
వెజిటబుల్‌ పులిహోర వెజిటబుల్‌ పులిహోర
వాక్కాయ పులిహోర వాక్కాయ పులిహోర
ఉసిరి పులిహోర ఉసిరి పులిహోర
ఉగాది పచ్చడి ఉగాది పచ్చడి
తోటకూర గారెలు తోటకూర గారెలు
సున్నుండలు సున్నుండలు
సోయికూర గారెలు సోయికూర గారెలు
సగ్గుబియ్యం గారెలు సగ్గుబియ్యం గారెలు
రవ్వలడ్డు రవ్వలడ్డు
రాగి జంతికలు రాగి జంతికలు
పూరీ అరెసెలు పూరీ అరెసెలు
పొంగణాలు పొంగణాలు
పెసర గారెలు పెసర గారెలు
పప్పు పొడులతో పులిహోర పప్పు పొడులతో పులిహోర
12
Copyright © and Trade Mark Notice owned by or licensed to Aamoda Publications PVT Ltd.
Designed & Developed by AndhraJyothy.