స్వీట్స్

మామిడికాయ హల్వా మామిడికాయ హల్వా
రాగి కేక్‌ రాగి కేక్‌
బర్ఫీ బర్ఫీ
తిల్‌ గజక్‌ తిల్‌ గజక్‌
డ్రైఫ్రూట్‌ లడ్డూ డ్రైఫ్రూట్‌ లడ్డూ
డ్రై ఫ్రూట్‌ హల్వా డ్రై ఫ్రూట్‌ హల్వా
డేట్స్‌ ఖీర్‌ డేట్స్‌ ఖీర్‌
బాదం బర్ఫీ బాదం బర్ఫీ
ప్రొటీన్‌  లడ్డూ ప్రొటీన్‌ లడ్డూ
చక్కెర పొంగల్‌ చక్కెర పొంగల్‌
మలై లడ్డూ మలై లడ్డూ
ముంబయి కరాచీ హల్వా ముంబయి కరాచీ హల్వా
బాదం హల్వా బాదం హల్వా
శంకరపాలి శంకరపాలి
తిల్‌ పీఠా తిల్‌ పీఠా
పైనాపిల్‌ హల్వా పైనాపిల్‌ హల్వా
కొబ్బరి హల్వా కొబ్బరి హల్వా
కద్దూ కా హల్వా కద్దూ కా హల్వా
బీట్‌రూట్‌ హల్వా బీట్‌రూట్‌ హల్వా
కొబ్బరి లడ్డు కొబ్బరి లడ్డు
ఇన్‌స్టంట్‌ జిలేబీ ఇన్‌స్టంట్‌ జిలేబీ
స్వీట్‌ పనియారం స్వీట్‌ పనియారం
క్యారెట్‌ బొబ్బట్లు క్యారెట్‌ బొబ్బట్లు
రబ్డీ రబ్డీ
కలాకంద్‌ కలాకంద్‌
ఖీర్‌ ఖీర్‌
బాసుంది బాసుంది
చాక్లెట్‌ మోదకం చాక్లెట్‌ మోదకం
కొబ్బరి సేమియా పాయసం కొబ్బరి సేమియా పాయసం
డబల్‌ కా మీఠా డబల్‌ కా మీఠా
అప్రికాట్‌ పుడ్డింగ్‌ అప్రికాట్‌ పుడ్డింగ్‌
కద్దు కా హల్వా కద్దు కా హల్వా
అనోకీ ఖీర్‌ అనోకీ ఖీర్‌
పాల పోహా పాల పోహా
గోధుమ లడ్డు గోధుమ లడ్డు
ఆపిల్‌ హల్వా ఆపిల్‌ హల్వా
almond, బేసన్‌ లడ్డూ almond, బేసన్‌ లడ్డూ
ఇన్‌స్టెంట్‌ కలాఖండ్‌ ఇన్‌స్టెంట్‌ కలాఖండ్‌
బక్లావా బక్లావా
కొబ్బరి మిఠాయి కొబ్బరి మిఠాయి
అమరఖంద్‌ అమరఖంద్‌
క్వినోవా ఖీర్‌ క్వినోవా ఖీర్‌
లడ్డూలు లడ్డూలు
నువ్వుల బర్ఫీ నువ్వుల బర్ఫీ
షీర్‌ కుర్మా షీర్‌ కుర్మా
 డ్రైఫ్రూట్స్‌ కజ్జికాయలు డ్రైఫ్రూట్స్‌ కజ్జికాయలు
రస్‌ మలాయి రస్‌ మలాయి
ఖర్బూజ బర్ఫీ ఖర్బూజ బర్ఫీ
ఖీర్‌ ఖీర్‌
డ్రైఫ్రూట్స్‌ లడ్డూ డ్రైఫ్రూట్స్‌ లడ్డూ
Copyright © and Trade Mark Notice owned by or licensed to Aamoda Publications PVT Ltd.
Designed & Developed by AndhraJyothy.