నివేదన

క్రియాయోగాన్ని ప్రపంచానికి అందించిన దూత క్రియాయోగాన్ని ప్రపంచానికి అందించిన దూత
ఆధ్యాత్మికత ఆ ప్రమాణాల్లో ఇమడదు... ఆధ్యాత్మికత ఆ ప్రమాణాల్లో ఇమడదు...video
సూత్ర గ్రంథాలు సూత్ర గ్రంథాలు
గురువులకు గురువు గురువులకు గురువు
హృదయం చెప్పేది విందాం... హృదయం చెప్పేది విందాం...
అన్నిటిలో పరమాత్మను చూడాలి అన్నిటిలో పరమాత్మను చూడాలి
శిక్ష కాదు.. గురు కృప శిక్ష కాదు.. గురు కృప
స్వర్గానికి దారి స్వర్గానికి దారి
వారికే దైవానుగ్రహం వారికే దైవానుగ్రహం
ధమ్మసాధన ధమ్మసాధన
నిర్లక్ష్యం పెరిగితే... నిర్లక్ష్యం పెరిగితే...
వేంకట పద విభూతి               వేంకట పద విభూతి
ఏడు కొండల అమ్మవారు ఏడు కొండల అమ్మవారు
కోమాలో లేను... బాగానే ఉన్నా కోమాలో లేను... బాగానే ఉన్నా
పరుల సొమ్ము పరుల సొమ్ము
మర్యాదలో మర్మం మర్యాదలో మర్మం
త్రిగుణాలు త్రిగుణాలు
హృదయానికి శాంతినిద్దాం హృదయానికి శాంతినిద్దాం
కొండ మీది ప్రసంగం  కొండ మీది ప్రసంగం
ఆధునికత... ప్రాచీన విజ్ఞానం.. రెండిటి మధ్యా విరోధం లేదు! ఆధునికత... ప్రాచీన విజ్ఞానం.. రెండిటి మధ్యా విరోధం లేదు!
మౌనమే ప్రబోధం మౌనమే ప్రబోధం
హృదయ వైద్యుడు హృదయ వైద్యుడు
మహోన్నత మార్గదర్శి మహోన్నత మార్గదర్శి
జ్ఞాన భాస్కరుడు జ్ఞాన భాస్కరుడు
తరగని శుభాలిచ్చే పర్వం తరగని శుభాలిచ్చే పర్వం
కృతజ్ఞతలు చెల్లించుకుందాం.. కృతజ్ఞతలు చెల్లించుకుందాం..
పిల్లలకు ఏది నేర్పించాలి? పిల్లలకు ఏది నేర్పించాలి?
అహంకారంతో ఆరంభం అహంకారంతో ఆరంభం
సంతోషానికి మూడు సాధనాలు సంతోషానికి మూడు సాధనాలు
మౌన గురువు మౌన గురువు
బ్రాహ్మణాలు, ఉపనిషత్తులు బ్రాహ్మణాలు, ఉపనిషత్తులు
సరైన మార్గం సరైన మార్గం
స్తూపాలు అంటే.. స్తూపాలు అంటే..
సమత.. మమత.. మానవత సమత.. మమత.. మానవత
దోష నివారకుడు కమండల గణపతి దోష నివారకుడు కమండల గణపతి
మహోన్నత రాత్రి షబె ఖద్ర్‌ మహోన్నత రాత్రి షబె ఖద్ర్‌
మీతోనే ప్రారంభించండి మీతోనే ప్రారంభించండి
యువత దృష్టి సారించాల్సిన 8 అంశాలు యువత దృష్టి సారించాల్సిన 8 అంశాలు
భక్తే మోక్ష మార్గం భక్తే మోక్ష మార్గం
పరిష్కారం అప్పుడే సాధ్యం పరిష్కారం అప్పుడే సాధ్యం
మనలో నుంచి మేలుకొందాం... మనలో నుంచి మేలుకొందాం...
మలినాలు తొలగాలంటే.. మలినాలు తొలగాలంటే..
ఫలించిన సాధన ఫలించిన సాధన
ఉపవాస సంకల్పం ఉపవాస సంకల్పం
అదే సత్యం అదే సత్యం
మీ ఆవశ్యకతను గుర్తించండి! మీ ఆవశ్యకతను గుర్తించండి!
పవిత్ర మాసాన్ని స్వాగతిద్దాం పవిత్ర మాసాన్ని స్వాగతిద్దాం
మహాభారత మర్మం మహాభారత మర్మం
వేదాలు ఎప్పటివి? వేదాలు ఎప్పటివి?
సహనానికి ప్రతిఫలం సహనానికి ప్రతిఫలం
12345...
Copyright © and Trade Mark Notice owned by or licensed to Aamoda Publications PVT Ltd.
Designed & Developed by AndhraJyothy.