నివేదన

పరమాత్మతో సంభాషణ సాధ్యమే పరమాత్మతో సంభాషణ సాధ్యమే
మరణభయంతో మేలే మరణభయంతో మేలే
మౌనావతారమూర్తి మౌనావతారమూర్తి
అదే సారాంశం అదే సారాంశం
అంతా అక్కడికే అంతా అక్కడికే
ఆదివాసీల ఆధ్మాత్మిక సంబరం ఆదివాసీల ఆధ్మాత్మిక సంబరం
అన్నమయ్య పదాల్లో సంక్రాంతి అన్నమయ్య పదాల్లో సంక్రాంతి
గోదా కల్యాణ వైభోగి! గోదా కల్యాణ వైభోగి!
సర్వహితం... సంక్రాంతి పరమార్థం సర్వహితం... సంక్రాంతి పరమార్థం
అయ్యప్ప దీక్ష అంతరార్థం అయ్యప్ప దీక్ష అంతరార్థం
సత్యమైన సంక్రాంతి సత్యమైన సంక్రాంతి
కనుమనాడు బౌద్ధ ఉత్సవం కనుమనాడు బౌద్ధ ఉత్సవం
చల్లని స్వామి చల్లని స్వామి
దేవుడి పంట దేవుడి పంట
ఆత్మావలోకనం చేసుకుందాం ఆత్మావలోకనం చేసుకుందాం
మేలుకో కృష్ణయ్య... ఏలుకోవయ్యా! మేలుకో కృష్ణయ్య... ఏలుకోవయ్యా!
కరుణ అంటే... కరుణ అంటే...
ఆ ప్రేమ అనంతం ఆ ప్రేమ అనంతం
నాలుగు రకాల మేఘాలు నాలుగు రకాల మేఘాలు
కొత్త కెరటాలను స్వాగతిద్దాం కొత్త కెరటాలను స్వాగతిద్దాం
జీవులకు  సత్యమైన మార్గం జీవులకు సత్యమైన మార్గం
ఆధ్యాత్మిక పదమాల ఆధ్యాత్మిక పదమాల
స్వర్గంలో తోడు స్వర్గంలో తోడు
ఆత్మే అంతర్యామి ఆత్మే అంతర్యామి
ఆ రెండూ ఒకటే! ఆ రెండూ ఒకటే!
మొద్దునిదుర వీడితేనే మోక్షం మొద్దునిదుర వీడితేనే మోక్షం
మలయప్పస్వామి ఎవరు? మలయప్పస్వామి ఎవరు?
యజ్ఞాల లక్ష్యం... భగవదనుగ్రహమే! యజ్ఞాల లక్ష్యం... భగవదనుగ్రహమే!
వేదాంగాలు అంటే... వేదాంగాలు అంటే...
ఉపనిషత్‌ సారాంశము ఉపనిషత్‌ సారాంశము
ఆచరణే సందేశం ఆచరణే సందేశం
భక్తసులభుడు! భక్తసులభుడు!
దైవచింతనతోనే ఉన్నతి దైవచింతనతోనే ఉన్నతి
స్వామి కొలువుకు మేలుకొలుపు స్వామి కొలువుకు మేలుకొలుపు
యథారాజా... యథారాజా...
విశ్వానికి మార్గదర్శి విశ్వానికి మార్గదర్శి
మధుర భక్తికి తార్కాణం మధుర భక్తికి తార్కాణం
నూటెనిమిది స్తంభాలు.. లక్షకు పైగా శివలింగాలు.. నూటెనిమిది స్తంభాలు.. లక్షకు పైగా శివలింగాలు..
విలువైన సాధన విలువైన సాధన
‘పంచ గంగలు’ అంటే..? ‘పంచ గంగలు’ అంటే..?
ఆ ఆరూ ‘సిహాసిత్తా’ ఆ ఆరూ ‘సిహాసిత్తా’
మంచి మాటతీరుతోనే  మన్నన మంచి మాటతీరుతోనే మన్నన
వేదావలోకనం వేదావలోకనం
అందుకే అది అంతిమ దివ్య గ్రంథం అందుకే అది అంతిమ దివ్య గ్రంథం
అటువంటి వారికే సాఫల్యం అటువంటి వారికే సాఫల్యం
సంకల్పంతోనే సాధ్యం సంకల్పంతోనే సాధ్యం
ఆద్యంతాలు లేని సత్యం ఆద్యంతాలు లేని సత్యం
కష్టాల్లో ఓర్పే ఆయుధం కష్టాల్లో ఓర్పే ఆయుధం
దశోపనిషత్తులంటే... దశోపనిషత్తులంటే...
అదే ధ్యానం అదే ధ్యానం
12345...
Copyright © and Trade Mark Notice owned by or licensed to Aamoda Publications PVT Ltd.
Designed & Developed by AndhraJyothy.