మనుషుల్లా పాములకి కూడా పేర్లుంటాయా?

Jul 26 2021 @ 20:53PM

పాముల్ని పెంచుకునేవాళ్లూ కొందరుంటారు. వాళ్లు ఆ పాములకి  - తమకి  నచ్చిన ముద్దుపేర్లూ పెట్టుకోవచ్చు. ఆ విధంగా పాములకి పేర్లుండచ్చు. అయితే మనం ఇక్కడ మాట్లాడుకునేది అలాంటి ముద్దుపేర్ల గురించి కాదు. నిజంగానే సృష్టిలో ప్రతి పాముకీ ఓ పేరుంటుందని మన శాస్త్రాలు చెప్పడం గురించి... ఆ విషయాన్ని బలపరిచే సంఘటనల గురించి...


వీడియో తప్పక చూడండి:


Follow Us on:

ప్రత్యేకంమరిన్ని...